İskenderun Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İSTE – SEM) eğitimlerine yeni dönemde de devam ediyor. İskenderun Teknik Üniversitesi, nitelikli ve deneyimli öğretim kadrosuyla; önlisans, lisans ve lisansüstü programları desteklemekle birlikte bu programlar dışında kalan alanlarda da bireylerin kariyer gelişimlerine imkân sağlayan ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak amacıyla eğitimler düzenlemektedir. İSTE – SEM insan kaynaklarının işlendikçe değerlenen ve değerlendikçe işlenen bir karakteri olduğuna inanmaktadır. İSTE – SEM bunun bilincinde bir kurum olarak öncelikle bölgenin ve Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunacak, çağın ve toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, yüksek kalite standartlarında eğitim ve sertifika programları düzenleyerek insan kaynaklarının gelişimi için çalışmaktadır. Hayat boyu öğrenme felsefesiyle teknolojiden denizciliğe, gastronomiden kültür – sanata, dil eğitimlerinden sınavlara hazırlık programlarına kadar birçok eğitimin düzenleyen İSTE – SEM eğitimlerinin detaylarına sem.iste.edu.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.