İHA Elektroniği ve Otonom Kontrol 24 SAAT/3000 TL

Bireysel Katılım Formu


KAYIT BİLGİLERİ:

  • Program Koordinatörlüğü gereken durumlarda program saatlerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.
  • Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak program koordinatörlerinin takdirindedir. Programın açılmamasına karar verilirse,  katılım ücretleri iade edilir.
  • Katılımcılar program başladıktan sonra programa devam etmeseler de program ücretinin tamamını ödemek zorundalar. Ödenmediği taktirde yasal yollara başvurulacaktır.
  • Eğitim ücreti,  T. C. Ziraat Bankası Şehit Pamir Şubesi 1242 – 78784846 – 5016  nolu hesaba (IBAN: TR47 0001 0012 4278 7848 4650 16) yatırılabilir.
  • Bankaya yapılan ödemelerde, katılımcı ve program isminin yazılması zorunludur. (Örneğin; Adem ÇOLAK – R Programlama Eğitimi)
  • Tüm ödemelerin dekontları ile birlikte 1 adet kimlik fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğraf, program başlamadan en geç 2 gün önce, elden veya e-posta ile İSTE-SEM’e ulaştırılmalıdır. Bilgilendirilmeyen banka işlemleri dikkate alınmayacaktır.
  • E – posta ile gönderilmiş olan evraklar kurs başladığında İSTE –SEM’e ayrıca teslim edilmelidir.